Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

1. aloitus

2. kirjallinen-suunnitelma

3.väliohjaus

4. aineiston kerääminen ja työn kirjoittaminen

Työvaiheet

Tärkeimmät vaiheet opinnäytetyön tekemisessä ovat aiheen valinta ja suunnittelu. Tutustu Aiheen valinta -sivuihin, jos et ole vielä valinnut aihettasi.

1.      Aloitus

a.      Alkuinformaatio, sopimukset, säännöt

b.      Aiheen valinta:  aihe, työmenetelmät, toimintaperiaatteet, rahoitus, käytännön asiat, ulkoasu ja jakelu

c.       Aikataulun suunnittelu: Täytä valmiiksi aikataululomake.

2.      Kirjallinen suunnitelma, suunnitelmalomake

a.      Kirjallinen kokonaishahmotelma opinnäytetyöstä:

·          Tavoitteet

·          Keinot

·          Toteutustapa

b.      Suunnitelman hyväksyttäminen ammatinopettajalla

c.       Työn rakenteen suunnittelu

·          Kirjallisen tekstin rakenne pitää sisällään sen, missä järjestyksessä asiat kerrotaan, miten ne jaetaan lukuihin ja alalukuihin, miten luvut otsikoidaan, miten teksti jaetaan kappaleisiin ja mitä kappaleisiin kirjoitetaan. Sisällysluettelosta näkee rakenteen periaatteet.

·     Miellekartan tekeminen ja avainsanojen käyttäminen rakenteen suunnittelussa apuna auttavat saamaan rakenteesta johdonmukaisen.

·          Lähteisiin perehtyminen auttaa myös oman työn rakenteen suunnittelussa.

·          Kannattaa kysyä neuvoa ja palautetta luokkatovereilta ja opettajalta.

3.      Väliohjaus

a.      Opinnäytetyön ohjaaja antaa ohjausta tarpeen mukaan työn edetessä.

b.      Äidinkielen opettaja antaa ohjausta koko ryhmälle sekä tarvittaessa myös yksittäiselle opiskelijalle. Häneltä voi kysyä neuvoa myös puhelimitse tai sähköpostitse. Kannattaa ottaa yhteyttä omaa työtään ohjaavaan äidinkielen opettajaan:

·          Kristiina Leppäjoki (hius, kome, mapt, sähkö, tieto)
§         
Sähköp. kristiina.leppajoki@loikky.fi
§          Puh. 044 090 1282

·          Sari Lehtisen viransijainen Marjaana Reuhkala  (auto, cate, rak, Liedon ryhmät)
§          Sähköp. marjaana.reuhkala@loikky.fi
§          Puh. 040 900 1588

·          Aino Suominen (city-yksikkö, kulttuuri)
§          Sähköp. aino.suominen@loikky.fi
§          Puh. 040 900 1469

4.      Aineiston kerääminen ja työn kirjoittaminen

a.      Kannattaa muistaa, ettei työtä voi kirjoittaa kerralla valmiiksi.

b.      Ensin kerätään lähdeaineisto, tutustutaan siihen ja hahmotellaan luonnos.

c.       Kirjoittaminen kannattaa aloittaa ajoissa jo kuukausia ennen palautuspäivää.

d.      Lopullinen versio kirjoitetaan pikku hiljaa ja sen tekeminen vaatii kärsivällisyyttä.

e.      Inspiraatiota ei kannata odottaa, sillä sitä harvoin tulee. Täytyy vain aloittaa kirjoittaminen, vaikka se tuntuisi vaikealta.

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010