Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

KIRJOITTAMINEN

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

 

tiivistelmä - malli

Tiivistelmää varten on olemassa valmis pohja, jonka avulla tiivistelmän asettelu on helppoa. Pohjan voi tallentaa täältä. Media-alan opiskelijat tekevät tiivistelmän myös englanniksi, siihen pohja löytyy täältä.

Tiivistelmän yläreuna kirjoitetaan kuten asiakirja yleensäkin: riville 1 sarkainkohtaan C0 kirjoitetaan oppilaitoksen nimi ja sarkainkohtaan C4 asiakirjatyyppi eli Tiivistelmä opinnäytteestä. Koulun nimen alle kirjoitetaan perustutkinnon nimi. Oppilaitoksemme perustutkinnot on lueteltu sivun alalaidassa. Sieltä voi etsiä omansa. Kirjasinlajina käytetään Times New Romania ja kokona 12:ta.

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto                              Tiivistelmä opinnäytetyöstä
Perustutkinto                     

Tiivistelmäpohja on lomake, johon on helppo täydentää muut tarvittavat tiedot opinnäytteen nimi oikealle kohdalleen, opiskelijan nimi kohdalleen, sivumäärä, liitteiden määrä ja mahdollinen toimeksiantaja. Toimeksiantaja on asiakas, jolle olet tehnyt opinnäytteesi, esim. kenen olohuoneen sisustit, kenen autotallin sähköistit tai kenelle rakensit saunan. Toimeksiantaja ei ole opinnäytteesi ohjaajasi.

Tiivistelmään kirjoitetaan tiivistä ja informatiivista tekstiä. Jokaisen lauseen täytyy sisältää informaatiota. Tiivistelmässä ei saa arvioida oman työnsä onnistumista. Pituudeltaan tiivistelmä ei saa yltää yli yhden sivun, mutta siitä täytyy löytyä maininta seuraavista asioista:

1. Mitä teit opinnäytteeksesi ja kenelle?
2. Tärkeimmät lähteet
3. Mitä niistä poimittiin?
4. Tärkeimmät työvaiheet, -välineet ja
     -menetelmät
5. Ammattialan taidot, joita työssä tarvittiin
6. Mitä uutta opit?
7. Miten havainnollistit?
8. Mitä liitteitä työ sisälsi?

Tiivistelmäpohjan alareunassa olevat kenttiin täytetään yläreunan tavoin vaaditut tiedot. Asiasanat etsitään yleisestä suomalaisesta asiasanastosta. Sieltä valitaan omaan aiheeseen liittyviä sanoja. Opinnäytteen kirjallisen osan säilytyspaikka on opiskeluyksikkö (Myllykyläntien, Hämeentien, Turuntien, Ylistaronkadun tai Liedon yksikkö).

Perustutkinnot:
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Autoalan perustutkinto
Catering-alan perustutkinto
Hiusalan perustutkinto
Kone- ja metallialan perustutkinto
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Liiketalouden perustutkinto
Maatalousalan perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sähköalan perustutkinto
Tietojenkäsittelyn perustutkinto
 

 

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010