Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

lähdekritiikki

Ysa -
yleinen suomalainen asiasanasto

Loimaan kirjasto

loiimaan seutukunnan kirjastojen tietokanta

Turun amK:n kirjastotietokanta

Turun yliopiston kirjastotietokanta

 

Tiedonhaun ohjeita:

Kirjasto

Verkkotiedonhaun perusohje

Oulun amk:n ohje: tiedonhaku internetissä

Hakukoneita

 

Tiedonhaku

Tiedonhakuun lähdettäessä täytyy muistaa olla lähdekriittinen. Tutustu aiheeseen sivulla: lähdekritiikki. Kannattaa valita opinnäytetyöhön liittyvät asiasanat jo tässä vaiheessa, koska ne auttavat tiedonhaussa. Myöhemmin osan sanoista voi kirjoittaa myös tiivistelmään opinnäytetyön asiasanoiksi. Asiasanat voi valita Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta. Kirjaston tietokantoja käytettäessä tietoja kannattaa etsiä asiasanojen avulla.

Lukiessasi lähteitä tee muistiinpanoja. Muista aina merkitä lähteen tarkat tiedot käyttäessäsi lähdettä työsi kirjoittamisessa. Ota valokopiot kirjan ensimmäisistä sivuista ja laita aina käyttämiesi sivujen sivunumerot muistiin. Tarkat ohjeet lähdetietojen merkitsemistä löydät Lähteet-sivulta.

Hyviä tiedonhakukanavia

·          Opettajien antamat vinkit sopivista lähteistä: osa kirjoista voi löytyä jopa opettajien hyllyistä

·           Kirjasto
o         Kirjastokäynti: Loimaan kirjasto
o         Kirjastotietokannat: Loimaan seutukunnan kirjastojen tietokanta (tarkennettu haku), Turun ammattikorkeakoulun kirjastotietokanta, Turun yliopiston kirjastotietokanta

·          Alan asiantuntijat: haastattelut

·          Internet
o         Hae tietoja alasi sivustoilta
o         Käytä hakukoneita (esim. www.google.fi), kokeile erilaisia hakusanoja monipuolisesti

Muista lähdekritiikki!

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010