Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

Opinnäytetyö

TAVOITTEET

Opinnäytteen avulla opiskelija syventää ammatillista osaamistaan, kehittää opiskelu- ja arviointitaitojaan sekä viestintä- ja yhteistyövalmiuksiaan. Samalla opiskelija osoittaa itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitojaan sekä kokonaisuuksien hallintaa ja valmiuksiaan ammattialansa kehittämistehtäviin. On huomioitava, että jokaiseen koulutusammattiin liittyy myös omia alakohtaisia tavoitteita. Opinnäytetöissä käytetään eri alojen välistä tietoa, ja ne voivat sisältää monialaisen lähestymistavan.

Tavoitteena on opiskelijan ammattitaidon kasvattaminen niin, että hän pystyy itsenäisesti suunnittelemaan laajahkon alaansa liittyvän työkokonaisuuden ja laatimaan tästä raportin. Työtään varten opiskelija etsii sopivat ja monipuoliset lähteet, joita referoimalla ja yhdistämällä toisiinsa ja omaan tietoonsa, hän laatii työkokonaisuutta tukevan teoriaosan.

Tärkeä tavoite on myös tarkka ja asiallinen työprosessin kuvaus, jossa opiskelija on osannut kirjoittaa asiatyylisesti ja käyttää alansa keskeisiä käsitteitä.

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto