Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

KIRJOITTAMINEN

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

sisällysluettelo - malli

Sisällysluettelo antaa yhdellä vilkaisulla kuvan koko raportista eli kannattaa huolehtia siitä, että se on tasapainoinen ja looginen. Lukujen järjestys pitäisi olla mahdollisimman järkevä. Eri aiheisiin sopii erilainen järjestys eli se valitaan aiheeseen sopivaksi.

Otsikot kannattaa valita huolella. Opinnäytteen kirjallinen osa on raportti tai tutkielma, jonka otsikot eivät ole samanlaisia kuin sanoma-, viikko- tai naistenlehdissä. Otsikoiden tulisi muistuttaa enemmän oppikirjojen tai muiden tutkielmien otsikoita. Hyvä otsikko on tiivis ja informatiivinen. Se kuvaa täsmällisesti sen, mitä luku sisältää eikä mitään muuta. Taivutetut sanat eivät ole onnistuneita otsikoina, joten sana kannatta jättää perusmuotoon. Yleisin otsikko opinnäytteessä on perusmuotoinen substantiivi joko määritteen kanssa tai ilman. Virkkeitä ei kannata käyttää otsikoina, vaikka jotkin oppikirjat niitä paljon käyttävätkin. Varsinkin kysymyslauseet ovat erityisen huonoja opinnäytetyön otsikoita.

Yleisin opinnäytteen rakenne muodostuu siten, että johdannon jälkeen on yksi tai useampi teorialuku ja sen jälkeen muutamia lukuja, joissa selvitetään varsinaista käytännön työtä. Tämä on hyvä ja selkeä tapa. Teorian voi myös sekoittaa käytännön joukkoon, jolloin pystyy helposti varmistamaan sen, että kaikki mukaan otettu  teoria on tärkeää ja aiheellista käytännön aiheen kannalta.

Hyvässä sisällysluettelossa luvut ovat keskenään tasapainossa. Mikään luku ei ole paisunut suhteessa muihin ja alalukuja on tasaisesti kaikissa pääluvuissa. Erittäin tärkeää on muistaa, että jos alalukuja käytetään, niitä on oltava vähintään kaksi saman pääluvun alla. Yksinäisen alaluvun tieto on luontevinta sisällyttää päälukuun. Yhtenäisyys on sisällyksen suunnittelussakin tärkeää eli jos jonkin pääluvun alla on tekstiä ennen alalukuja, on oltava kaikkien.

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010