Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

KIELENHUOLLON
OHJEITA

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

Alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuun

 

 

POhjat

Opinnäytteen pohjat ovat Word-asiakirjoja, joiden asettelu: fontit, välit, marginaalit yms. ovat valmiiksi oikein. Niihin on helppo kirjoittaa, koska silloin ei tarvitse miettiä sitä, ovatko nämä asetteluseikat oikein. Täytyy olla kuitenkin tarkkaavainen, sillä joskus asettelu saattaa muuttua huomaamatta.

Pohjia on kolme: kansipohja, tiivistelmäpohja ja tekstipohja. Pohjat kannattaa tallentaa omaan kotihakemistoon ja omalle tikulle ja muokata siellä omiin tarpeisiin. Pohja tallennetaan näpäyttämällä pohjan nimeä vasemmalla olevasta sarakkeesta (kansipohja,tiivistelmäpohja tai tekstipohja). Avautuvasta ikkunasta näpäytetään Tallenna-painiketta ja valitaan oikea kansio.

Kansipohjaa muokattaessa kirjoitetaan omat vastaavat tiedot pohjassa lukevien päälle. Esimerkiksi tutkintonimikkeen tilalle kirjoitetaan oma tutkintonimike (sähköasentaja, autoasentaja, merkonomi tms.).

Tiivistelmäpohja on lomakeasiakirja, joten siihen täydennetään harmaisiin kohtiin lomakkeessa pyydetyt tiedot. Kahden poikkiviivan välissä olevaan osaan kirjoitetaan varsinainen tiivistelmä työstä.

Tekstipohjan käyttäminen vaati keskittymistä ja opettelua. Tekstipohjaan on luotu valmiiksi sisällysluettelokenttä. Tähän kenttään ei saa kirjoittaa itse mitään ei otsikoita eikä sivunumeroitakaan. Sen saa itse vain päivittää. Tekstipohjaa käytettäessä on tärkeää muistaa valita jokaiselle kirjoittamalleen tekstille oikea tyyli. Tyylien perusteella kone osaa luoda oikeanlaisen sisällysluettelon sitä päivitettäessä.

Tekstipohjassa on ensimmäisellä sivulla sisällysluettelo, jossa ovat valmiina tekstit 1 JOHDANTO ja LÄHTEET sekä näiden sivunumerot. Tälle ensimmäiselle sivulle ei saa kirjoittaa mitään. Rullattaessa tekstiä eteenpäin seuraavalle sivulle nähdään, että sinne on kirjoitettu 1 JOHDANTO eikä muuta. Tämän otsikon alle kirjoitetaan johdannon teksti. Otsikon jälkeen jätetään yksi tyhjä rivi. Kun hiirtä näpäyttää 1 JOHDANTO -tekstin perässä ja siirtää siihen kohdistimen, huomaa tyylin olevan 1 OTSIKKO 1. Tyylin saa näkyviin näpäyttämällä ylhäältä Aloitus-välilehden aktiiviseksi. Kun aletaan kirjoittaa normaalia tekstiä lukuun, täytyy tyylin olla normaali.

Uusi pääotsikko (pääluku) aloittaa aina uuden sivun. Kun pääotsikko lisätään, valitaan tyyliksi 1 OTSIKKO 1. Numeroita ei kirjoiteta, vaan kone laittaa numeron automaattisesti oikein, jos oikea tyyli on osattu valita. Jos pääluvun alle haluaan alalukuja, valitaan alaluvun otsikon tyyliksi 2 Otsikko 1.1. Numeroita ei silloinkaan kirjoiteta itse, vaan kone lisää ne ja muotoilee tekstin automaattisesti oikein. Oikeat tyylit voi valita seuraavan listan mukaan:

Taulukko 1. Teksteille valittavat tyylit

Otsikkotyyli

Luku

Esimerkki

1 OTSIKKO 1

Pääluku

3 RODUT

2 Otsikko 1.1

Alaluvut

3.1 Kevyet munijarodut

3.2 Keskiraskaat yhdistelmärodut

1 OTSIKKO 1

Pääluku

4 KANALA

2 Otsikko 1.1

Alaluvut

4.1 Häkkikanala

4.2 Lattiakanala

3 Otsikko 1.1.1

Alaluvun alaluku

5.5.2 Toinen koetilkku

OTSIKKO

Lähdeluettelo

LÄHTEET

Kun tekstiin on kirjoitettu otsikoita ja niille on valittu oikeat tyylit, voi sisällysluettelon päivittää. Helpoin tapa päivittää sisällysluettelo on näpäyttää hiirellä sisällysluettelon päällä (sisällysluettelo muuttuu harmaaksi eli aktiiviseksi), painaa hiiren oikeaa painiketta ja valita aukeavasta valikosta teksti Päivitä kenttä. Koneen kysyessä päivitetäänkö vain sivunumerot vai koko luettelo valitaan päivitettäväksi koko luettelo ja näpäytetään Ok-painiketta. Jos kaikki on tehty oikein, pitäisi sisällysluettelon olla tämän jälkeen oikeanlainen.

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010