Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

 

Ohjaus


Kuva 5. Kone- ja metallialan opiskelijat äidinkielen opettajan ohjauksessa

Opinnäytteen teossa saa ohjausta. Työn valmistelu, suunnittelu ja laatiminen on vaativa prosessi eikä opiskelijan odoteta suoriutuvan siitä aivan yksin. Ammatinopettaja laittaa prosessin alkuun ja selittää työn periaatteet ammatillisesta näkökulmasta. Hän hyväksyy aiheen ja auttaa sen rajaamisessa. Jos olet tehnyt opinnäytteesi työssäoppimispaikalla myös työpaikkaohjaaja voi ohjata ja neuvoa vaikeissa tilanteissa. Opinnäytteen ohjaamiseen on varattu opetustunteja. Sen lisäksi voi pyytää neuvoa ja väliohjausta. Kannattaa miettiä tarkkaan, pyytääkö apua ammatinopettajaltaan vai äidinkielen opettajalta:

a.     Opinnäytteen ohjaaja antaa ohjausta tarpeen mukaan työn edetessä. Hän on  ammatinopettaja, joka neuvoo ammattiin liittyvissä asioissa: mitä teoriaa kannattaisi ottaa mukaan, miten aihetta voisi rajata, mitkä olisivat parhaita lähteitä juuri tähän aiheeseen, mitä työturvallisuusasioita täytyy ottaa huomioon ja selvittää raportissa, mitä ammatilliset sanat ja käsitteet tarkoittavat jne.?

b.      Äidinkielen opettaja antaa ohjausta koko ryhmälle (kuva 5.) sekä tarvittaessa myös yksittäiselle opiskelijalle. Neuvoa kannattaa kysyä tiedonhankintaan liittyvissä asioissa, tekstin jäsentelyyn ja tuottamiseen liittyvissä asioissa, kielenhuollon kysymyksissä, tekstin ulkoasuseikoissa ja lähdemerkintöjen ongelmissa. Neuvoa voi kysyä myös puhelimitse tai sähköpostitse. Kannattaa ottaa yhteyttä omaa työtään ohjaavaan äidinkielen opettajaan

 


 

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 24-01-2013