Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

lähdekritiikki

Lähdeviitteet

Lähdeluettelo

LÄHTEET

Opinnäytteen kirjallisessa osassa opiskelija osoittaa pystyvänsä löytämään ja käyttämään alansa lähteitä sekä pystyvänsä kypsästi rajaamaan taustatiedon täsmällisesti omaan aiheeseensa sopivaksi. Tähän tarvitaan muiden kirjoittamia tekstejä, haastatteluja, elokuvia, videoita, luentoja yms. eli lähteitä. Lähteitä referoidaan eli selostetaan omin sanoin.

Opinnäytteen lukijan on saatava selville, kenen ajatuksia on kirjoitettu eli mitä lähteitä on käytetty ja  minkä artikkelin tai teoksen sivulta alkuperäisen tiedon voi löytää. Sen vuoksi opinnäytteen tekstin joukkoon on merkittävä lähdeviitteet (kuva 3.) ja työn lopun lähdeluetteloon (kuva 4.) lähteiden tarkat tiedot. Lähdeviitteen avulla lukija löytää lähdeluettelosta alkuperäistekstin tarkat tiedot ja pystyy etsimään teoksen käsiinsä sekä löytää oikeat sivut teoksesta. Opinnäytteen tietojen lähde täytyy aina merkitä, ellei ole kyse tiedosta, jonka kaikki varmuudella tietävät jo ennestään. Opinnäytteessä tulee olla myös omaa pohdintaa, joka tulee selvästi erottaa lähteitä referoivasta tekstistä. Omaan pohdintaan ei merkitä lähdeviitettä.


Kuva 3. Lähdeviite alleviivattuna punaisella

Lähdeviite on merkittävä aina, kun asiatieto on saatu muualta kuin opinnäytteen tekijän omista kirjoituksista tai ajatuksista. Jos siis tieto on kirjasta, lehdestä (esim. ammattilehdestä), Internetistä, luennolta, opetusmonisteesta tai muusta opetusmateriaalista, haastattelusta tai muusta vastaavasta, on lähdeviite merkittävä kappaleen loppuun. Lähdeviitteeseen merkitään yleensä teoksen kirjoittajan sukunimi (tai kirjoittajien sukunimet), kirjan painovuosi ja sivujen numerot, joilta tieto on lainattu. Jos kirjoittajan nimeä ei tiedetä, merkitään lähdeviitteeseen teoksen nimi. Tarkemmin lähdeviitteiden merkitsemisestä löytyy tietoa Lähdeviitteet-sivulta.


Kuva 4. Lyhyt lähdeluettelo: kuvan 3. lähdeviite viittaa punaisella alleviivattuun lähdeluettelomerkintään.

Lähdeluettelo on opinnäytteen lopussa, pohdinnan ja liitteiden välissä. Lähdeluettelossa sivunumerointi alkaa uudelleen niin, että lähdeluettelon ensimmäinen sivu on 1. Lähdeluetteloon merkitään lähteiden tarkat tiedot niin, että niiden perusteella voi löytää lähdeteoksen helposti ja varmasti. Lähdeluetteloon merkittävän lähdetiedon rakenne on yleensä neliosainen:

1. Kuka - kirjoittaja, haastateltava, tekijä, puhuja
2. Milloin - julkaisuvuosi, -päivä tai kuukausi
3. Mitä - lähteen nimi tai otsikko
4. Missä - kustannuspaikka: kustantaja (tarvittaessa myös julkaisija)

Tarkemmin lähdeluettelon kirjoittamisesta löytyy tietoa Lähdeluettelo-sivulta.

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - päivitetty 21-05-2010