Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

Lähteet

lähdekritiikki

Lähdeviitteet

lähdeluettelo
*Kirja lähteenä
*Lehden artikkeli lähteenä
*Internet-sivu lähteenä
*Haastattelu lähteenä
*Opetusmoniste lähteenä
*Standardi lähteenä
*CD-ROM lähteenä
*TV- tai radio-ohjelma lähteenä

*Esite tai mainos lähteenä

KIRJOITTAMINEN

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

LÄHdeluettelo - malli

Lähdeluetteloon merkitään lähteen tarkat tiedot niin, että lähde löytyy helposti. Yleensä lähdeluetteloon kirjoitetaan:

1. Tekijän sukunimi
2. Tekijän etunimi
3. Ilmestymisvuosi
4. Julkaisun nimi
5. Kustantaja
6. Painopaikka

Esimerkki 1: Kirja

Alasuutari, Pertti 1993: Laadullinen tutkimus. Gummerus, Jyväskylä.

* Jos kirjan nimessä on alaotsikko, se erotetaan kirjan nimestä pisteellä.
* Painosta ei merkitä ensimmäiseen painokseen.
* Kustantajan tietoihin ei merkitä yhtiömuotoa (oy, ry, ky). WSOY on poikkeus.
* Jos tekijän nimi puuttuu, merkitään julkaisun nimi ensimmäiseksi.

Esimerkki 2: Kirjoittajaa ei ole mainittu, uudistettu painos.

Mikael Agricolan teokset 14 1984. Uudistettu näköispainos. WSOY, Porvoo.

Kun lähteenä käytetään lehtiartikkelia, merkitään lähdeluetteloon seuraavat tiedot:

1. Tekijän sukunimi
2. Tekijän etunimi
3. Ilmestymisvuosi
4. Artikkelin nimi
5.
Lehden nimi ja numero
6. Sivu(t)

Esimerkki 3: Lehden artikkeli

Lehto, Arto 2007: Rajat häämöttävät jo. Tiede-lehti 10/2007, s. 11–15.

Kun lähteenä käytetään artikkelia, joka on ilmestynyt toisen henkilön toimittamassa aikakauskirjassa tai muussa kokoomateoksessa, merkitään lähdeluetteloon ensin artikkelin kirjoittajan tiedot ja artikkelin nimi ja vasta sen jälkeen kokoomateoksen toimittajan tiedot ja teoksen nimi.

Esimerkki 4: Artikkeli kokoomateoksessa (toim.)

Mielikäinen, Aila 1984: Nykypuhesuomen alueellista taustaa. – Heikki Paunonen ja Päivi Rintala (toim.), Nykysuomen rakenne ja kehitys 2. Tietolipas 95, s.187207. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Pieksämäki.

Kun lähde on sähköinen, lähdeluettelomerkintöjen periaatteet ovat samat kuin kirjassa ja lehden artikkelissakin. Luetteloon merkitään seuraavat tiedot:

1. Tekijän sukunimi
2. Tekijän etunimi
3. Julkaisuvuosi
4. Julkaisun nimi tai otsikko
5. Viestityyppi (esim. sähköpostiviesti, CD-ROM, DVD)
6. Internet-sivuissa sivujen osoite täydellisenä <>-merkkien sisään.
6. Viittaamisen ajankohta päivämääränä sulkeisiin.

Esimerkki 5: Intenet-sivu lähteenä, kun tekstin tekijä mainitaan.

Widenius, Marja 2002: Tiedonhankinnan opetus verkossa. Kreodi [verkkodokumentti]. 1/2002. Saatavissa: <http://www.kreodi.fi/artview.asp?ArticleID=184>. [Viittauspäivä 2.4.2008.]

Esimerkki 6: Internet-sivu lähteenä, kun tekijää ei tiedetä.

ESAB. Hitsaustietoa. Hitsausmenetelmät. Puikkohitsaus [verkkodokumentti]. Päivitetty 2006.   Saatavissa: <http://www.esab.fi/fi/fi/education/processes-mma-smaw.cfm>. [Viittauspäivä 25.4.2010.]

Esimerkki 7: Internet-sivu lähteenä, kun tekijää ei tiedetä ja julkaisuaika puuttuu.

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto. Yleistä. Logoja [verkkodokumentti]. Saatavissa: <http://www.
loikky.fi/logoja>. [Viittauspäivä 15.3.2010.]

YLE 2008 = Yleisradio Oy: Kaikkien aikojen suurin Nato-kokous alkoi [verkkodokumentti]. Julkaisuaika 2.4.2008. Saatavissa: <http://www.yle.fi/uutiset/ulkomaat/oikea/id86955.html>. [Viit-tauspäivä 2.4.2008.]

Suomen Hiusyrittäjät ry. Hiusten hoidosta [verkkodokumentti]. Saatavissa: <http://www.hiusyrittajat.fi/index2.php?id=130>. [Viittauspäivä 1.5.2008.]

Esimerkki 8: Wikipedia lähteenä

Wikipedia, vapaa tietosanakirja: Sähköjohdin  [verkkodokumentti]. Päivitetty 29.12.2007. Saatavissa: <http://fi.wikipedia.org/wiki/Johdin>. [Viittauspäivä 2.4.2008.]

Esimerkki 9: CD-ROM lähteenä

Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas 2007. [CD-rom]. Talentum, Helsinki..

Esimerkki 10: TV-ohjelma lähteenä

Kymmenen Uutiset 2008. [Televisio-ohjelma]. MTV3 31.3.2008.

Esimerkki 11: Opintojakso, oppitunti lähteenä

Tapola, Simo 2010: Sähköasennukset 1. [Opintojakso]. 8.2.9.4.2010. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto.

Esimerkki 12: Opetusmoniste lähteenä

Railo, Satu 2007: Hiustenpesu. [Opetusmoniste].

Esimerkki 13: Haastattelu lähteenä

Hirvonen, Hannu 2008. [Haastattelu] 3.4.2008. Haastattelijana Outi Opiskelija.

Esimerkki 14: Standardi lähteenä

SFS 5831 1998: Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin. 30.3.1998. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Helsinki.

Esimerkki 15: Esite lähteenä

Rautaruukki Oy 1998. [Mainosesite].

 

 

 

   

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - päivitetty 21-05-2010