Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

TAVOITTEET

Opinnäyte

Ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyy ammattitaitoa osoittava opinnäyte. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Koulutuksen järjestäjä päättää opinnäytteen toteutustavan. Tekniikan aloilla sekä maatalous-, ravitsemis- ja hiusaloilla opinnäytteen kirjallinen osa on usein raportti tehdystä työstä sekä siihen liittyvästä teoriasta. 

Opinnäytteen kirjallinen osuus = opinnäyteraportti

Opinnäyte voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina. Opinnäytteen laadinta voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esim. työharjoittelun yhteydessä, mutta näyte valmistuu opiskelun loppuvaiheessa. Opinnäyte voidaan tehdä oppilaitoksessa, työelämässä tai jakaa näiden molempien kesken. Opinnäyte arvioidaan niiden tutkinnon osien yhteydessä, joihin se sisältyy. Opinnäytteestä merkitään päättötodistukseen laajuus ja nimi, mutta ei erillistä arvosanaa. Se on kuitenkin saatava hyväksytysti suoritetuksi. Opiskelijalla tulee olla mahdollista saada ohjausta ja kriittistä palautetta prosessin aikana. Opinnäytteeseen  liittyy kirjallinen osuus, joka noudattaa hyvää suomalaista asiatyyliä. Kirjallisen raportoinnin lisäksi opinnäyte esitellään yleensä myös suullisesti seminaaritilaisuudessa.

Tämän sivuston tarkoitus on auttaa opinnäytteen raportoijaa opiskelunsa vaativimmassa kirjallisessa projektissa sekä seminaariesityksessä. Yläpalkista voi valita aiheen, josta kaipaa lisätietoa, esimerkkejä tai muuta opastusta. Ennen opinnäytteen raportoinnin aloittamista olisi hyvä selata näitä sivuja läpi ja saada yleiskuva opinnäyteprosessista. Sivustosta huolimatta ohjaaja on aina opiskelijan apuna ja auttaa ongelmatilanteissa.

TSEMPPIÄ OPINNÄYTTEEN RAPORTOINTIIN! :)

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto