Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset kirjoittamisessa avustaville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä.

 

               
 

Hakemisto


 

Aiheen rajaus

aiheen valinta

aikataululomake

aineiston kerääminen

aloitus

arviointi

arviointilomake

esittäminen

johdanto

kansi

KIELENHUOLTO

 

 

kirjoittaminen

käsittelyluvut

liitteet

Lähdekritiikki

lähdeluettelo

Lähdeviitteet

Lähteet

Ohjaus

Opinnäyte

pohdinta

 

POHJAt

päätäntö

sisällysluettelo

TAVOITTEET

tiedonhaku

tiivistelmä

kirjallinen suunnitelma

suunnitelmalomake

työvaiheet

väliohjaus

 

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto