Pääset aloitussivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Aiheen valinta -sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset tutustumaan opinnäytetyön vaiheisiin näpäyttämällä tästä. Pääset tiedonhakua neuvoville sivuille näpäyttämällä tästä. Pääset Lähteet-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Ohjaus-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Esittäminen-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset Arviointi-sivulle näpäyttämällä tästä. Pääset hakemistoon näpäyttämällä tästä.

 

               

kirjoittaminen

ASETTELU
*Marginaalit (asettelu)
*Teksti (asettelu)
*Otsikointi
(asettelu)
*Sivunumerointi
(asettelu)
*Tiivistelmä
(asettelu)
*Taulukot
(asettelu)
*Kuvat
(asettelu)
*Kaaviot
(asettelu)

KIELENHUOLLON
OHJEITA

*kansi
*tiivistelmä
*sisällysluettelo
*johdanto

*käsittelyluvut
*pohdinta tai päätäntö
*lähdeluettelo
*liitteet

ASETTELU

POHJAT
*kansipohja
*tiivistelmäpohja
*tekstipohja

*englanninkielinen tiivistelmäpohja

 

Alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuun

 

 

asettelu

Marginaalit
* Etäisyys reunasta ylätunniste 1,0 cm.
* Reunukset ylä 4,4 cm.
* Vasen = ennen otsikoita 2,0 cm
* Oikea 2,0 cm
* Ala 2,0 cm
* Tekstin sisennys 2,3 cm (C1)
* Ylä = ennen sivunumeroa 1,0 cm
* Ylä = ennen tekstin alkua 4,4 cm

Teksti -
1. malli; 2. malli
* rivivälillä 1,5
* kappalejakona yksi tyhjä rivi
* otsikko erotetaan tyhjällä rivillä ennen ja jälkeen otsikon
* normaali tavutus
* kummankin reunan tasaus
* kirjasinlajina perusmerkkilaji, esim. Times New Roman
* pistekoko 12

Otsikointi
* otsikot vasempaan marginaaliin (C0)
* pääotsikot suuraakkosin
* sivuotsikot pienaakkosin
* numerointi desimaaliluokituksen mukaan

Sivunumerointi

* sivunumerot oikeaan yläkulmaan
* johdantosivulta lähtien

Tiivistelmä - malli
* riviväli 1
* tekstin sisennys 4,6 cm (C2)

Taulukot
* otsikointi ja numerointi yläpuolelle
* kirjasinlaji sama kuin opinnäytetyössä
* numerointi juoksevasti, koko opinnäytetyön ensimmäinen taulukko on 1. 

Taulukko 2. Seostavoitteet lattiakanaloihin (Farmit: 2009: Energian merkitys kokoisissa seoksissa)

 

Ikäviikot
16–32

Ikäviikot
33–46

Ikäviikot
47–54
Ikäviikosta 55         eteenpäin

Raakavalkuais-%

18,5

17,5

16,5

15,5

Kalsium-%

3,6

3,7

3,8

3,9

AME MJ/kg

11

10,8

10,5

energia vapaa

Kuvat
* otsikot ja numerointi alapuolelle
* kirjasinlaji sama kuin opinnäytetyössä
* numerointi juoksevasti, koko opinnäytetyön ensimmäinen kuva on 1. 

Loikky_liikemerkki_1,5x1,15.gif
Kuva 1. Loimaan ammatti- ja aikuisopiston logo (Loimaan ammatti- ja aikuisopisto: Logoja)

 

Kaaviot 

* otsikointi ja numerointi alapuolelle

* kirjasinlaji sama kuin opinnäytetyössä
* numerointi juoksevasti, koko opinnäytetyön ensimmäinen kaavio on 1. 

 

Kaavio 6. Opiodikorvaushoidon arvioitu saatavuus (Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 2008: Huumeongelman torjunta Euroopassa pääpiirteittäin)

Kristiina Leppäjoki - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 21-05-2010